Your cart is empty.
×
Your cart is empty.

Svadobné fotenie v balóne s balon.sk

Štatút súťaže

Podmienky súťaže vypracované v zmysle Zákona o elektronickom obchode Z.z. č. 22/2004 (§ 4, ods. 5) a ďalších právnych noriem.


Organizátor súťaže:

ADS ballooning, s.r.o., Jačmenná 10, 040 01 Košice
IČO: 36 187 321
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka č. 10626/V.

kontakt:
balon@balon.sk
0911 166 333
www.balon.sk


Termín trvania súťaže:

Súťaž začína zverejnením súťažného príspevku dňa 07.02.2019 a končí pred žrebovaním výhercu dňa 14.02.2019 o 15:30.

Do súťaže sa môžu zapojiť:

Používatelia sociálnej siete Facebook nad 18 rokov.

Zo súťaže sú vylúčení:

Zamestnanci organizátora; falošné profily; neplnoleté osoby do 18 rokov.

Predmet výhry:

Predmetom výhry je 2 hodinový prenájom balóna spolu s obsluhujúcou posádkou na svadobné fotenie v lokalite Košice a Košice – okolie.
Výhra nezahŕňa let balónom ani fotografa.

Podmienky súťaže:

Podmienkou zapojenia sa do súťaže o výhru je komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke organizátora súťaže
www.facebook.com/balonyvkosiciach – Balóny v Košiciach – balon.sk, ktorý bude zodpovedať otázku položenú v danom súťažnom príspevku.

Vyhlásenie víťaza:

Výherca bude určený žrebovaním po ukončení súťaže. Videozáznam zo žrebovania spolu s menom výhercu budú zverejnené na facebookovej stránke organizátora súťaže a výherca bude kontaktovaný prostredníctvom osobnej správy. Výherný poukaz mu bude zaslaný e-mailom na ním uvedenú adresu.

Osobné údaje poskytuje výherca dobrovoľne a vyjadrí súhlas s ich spracovaním. Následne sú tieto použité výlučne na zaslanie výherného poukazu a na dohodnutie realizácie výhry.
Jedná sa o meno a priezvisko výhercu,
e-mailovú adresu doručenia výherného poukazu a telefonický kontakt.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.